ED-träff 2023 Ronneby
ED-träff 2023 Ronneby
ED-träff 2022 Karlskoga
ED-träff 2022 Karlskoga
ED-träff 2021 Värnamo
ED-träff 2021 Värnamo
ED-träff 2019 Vallda
ED-träff 2019 Vallda
ED-träff 2018 Stockholm
ED-träff 2018 Stockholm
ED-träff 2017 Karlskrona
ED-träff 2017 Karlskrona
ED-träff 2016 Norrköping
ED-träff 2016 Norrköping
ED-träff 2015
ED-träff 2015
ED-träff 2014
ED-träff 2014
ED-träff 2013 Stockholm
ED-träff 2013 Stockholm
ED-träff 20XX
ED-träff 20XX
ED-träff 2009
ED-träff 2009

Familjeträffar genom åren


Svenska ED-föreningen bildades 27 november 1999.

 

Föreningen har idag ett sextiotal aktiva medlemmar/medlemsfamiljer och ett tiotal stödmedlemmar.

Vi ordnar familjeträffar i slutet/början av augusti/september varje år.

 

Att kontinuerligt bevaka vad som händer inom ED-området (medicinskt) är också en av våra viktiga uppgifter.

 

Föreningens syfte är att bevaka och

tillvarata medlemmarnas individuella och gemensamma intressen knutna till diagnosen.

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Du kan mejla oss på styrelsen@svenskaed.se

 

Medlemmar i styrelsen

Mette Sjöberg Anthonsen (ordförande), telefon 073-733 30 80

Ia Nielsen (sekreterare)

Simon Nylander (kassör)

David Bejmar (ledamot)

Felix Olofsson (ledamot)

Maria Elvingsson (suppleant)

Ellinor Pålsson Sedlacek (suppleant)

Hafiz Shafiq (suppleant)Övriga ansvarsområden

Revisor: Christian Karlsson, suppleant Lennart Gustavsson

Valberedning: Pelle Höglund

Ansvarig för fondansökningar: Ia Nielsen

Ansvarig för webbplats: Felix Olofsson

Ansvarig för medlemsregistret: Felix Olofsson

Internationella kontakter: Mette Sjöberg Anthonsen

Kontaktperson för Sällsynta diagnoser: Maria Elvingsson


Föreningen har i sina stadgar beslutat om ett antal uppgifter formulerade i att-satser, som styrelse och förening skall arbeta efter. För varje att-sats har en eller flera ansvariga utsetts. Arbetet med respektive område skall ses som en kontinuerlig process.

 

 • att sprida kunskap och information så att diagnosen ED blir känd
  i samhället
 • att skapa förutsättningar för att nya diagnosbärare skall få en
  bra start i livet
 • att ge stöd och råd, utarbeta struktur och arbetssätt vad gäller kontakter med myndigheter, försäkringsbolag mm
 • att få kontakt med så många personer som möjligt med diagnosen  ED i Sverige
 • att vara en fungerande stödverksamhet till föräldrar i anslutning
  till  att diagnos fastställs
 • att bygga upp och etablera nätverk med läkare, tandläkare och
  annan expertis för stöd till ED-familjer
 • att ha kontakt och erfarenhetsutbyte med motsvarande
  ED- föreningar i andra länder

 

 

Sällsynta diagnoser

Vi är medlemmar i Sällsynta diagnoser som är ett riksförbund för sällsynta diagnosgrupper.

 

På agendan står bland annat:

 

 • att skapa helhetssyn för sällsynta diagnosers gemensamma problem  
 • att verka för att även de små diagnosgrupperna ska kunna göra
  sig hörda
 • att belysa de särskilda svårigheter en sällsynt diagnos innebär     
 • att verka för att FN:s regler om alla människors lika värde
  upprätthålls