Besök oss gärna på Facebook!

2019 års ED-träff hölls på Västkustgården utanför Kungsbacka den 24-26 augusti. Vi var något färre än vanligt, 40 personer. På fredagseftermiddagen höll Astrid Emker från Ågrenska Stiftelsen en uppskattad föreläsning om "Syskonkärlek - i skuggan av ett syskon?" som precis som namnet anger belyste hur det kan vara att vara syskon till en person med en sällsynt diagnos. Astrid Emker berättade, gav tips och råd och gjorde oss delaktiga med olika övningar. Informerande och tänkvärt.


Under årets träff var alla medlemmar indelade i olika matlagningslag och vi lagade all mat från scratch. Matlagningslag var ett nytt koncept, men blev mycket uppskattat då alla blev delaktiga och fick bidra.

Svenska ED-föreningen bildades 1999 och firade alltså 20 år 2109. Vi firade detta med tårta (självklart bakat av ett matlagningslag!), ballonger och sång.

På lördagen spelades den obligatoriska brännbollsmatchen där stora och små deltog och resten av helgen var som tidigare fylld av lek och spring och samvaro. Erfarenheter byttes och vänskapsband knöts.


Och nu är plats och tid bokat för nästa träff; 2020 års ED-träff kommer att hållas vid Flathults ungdomsgård i Hillestorp, Småland 28-30 augusti. Inbjudan och mer information kommer men boka datumen redan nu!