Startsida Kort om ED Att leva med ED Om föreningen Bli medlem Länkar
  
Om föreningen

Svenska ED-föreningen bildades 27 november 1999.

Föreningen har idag ett trettiotal aktiva medlemmar/medlemsfamiljer och ett femtontal stödmedlemmar.
Vi ordnar familjeträffar i augusti varje år.

Att kontinuerligt bevaka vad som händer inom ED-området (medicinskt) är också en av våra viktiga uppgifter.

Föreningens syfte är att bevaka och
tillvarata medlemmarnas individuella och gemensamma intressen knutna till diagnosen.

Frågor kring medlemskap - kontakta Mats Spjuth på 070-622 91 92 eller mats_spjuth@hotmail.com.

Styrelsen
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Du kan mejla oss på styrelsen@svenskaed.se

  
Medlemmar i styrelsen
David Bejmar (ordförande), telefon 073-440 65 13
Ia Nielsen (sekreterare)
Mats Spjuth (kassör)
Mette Sjöberg Anthonsen (ledamot)
Felix Olofsson (ledamot)
Susanne Höglund (suppleant)
Maria Elvingsson (suppleant)
Ellinor Pålsson Sedlacek (suppleant)
Övriga ansvarsområden
Revisor: Christian Karlsson, suppleant Lennart Gustavsson
Valberedning: Pelle Höglund och Mats Spjuth
Ansvarig för fondansökningar: Susanne Höglund
Ansvarig för webbplats: Felix Olofsson
Ansvarig för medlemsregistret: Felix Olofsson
Internationella kontakter: Ia Nielsen
Kontaktperson för Sällsynt diagnoser: Maria Elvingsson

Föreningen har i sina stadgar beslutat om ett antal uppgifter formulerade i att-satser, som styrelse och förening skall arbeta efter. För varje att-sats har en eller flera ansvariga utsetts. Arbetet med respektive område skall ses som en kontinuerlig process.

 • att sprida kunskap och information så att diagnosen ED blir känd i samhället
 • att skapa förutsättningar för att nya diagnosbärare skall få en bra start i livet
 • att ge stöd och råd, utarbeta struktur och arbetssätt vad gäller kontakter med myndigheter, försäkringsbolag mm
 • att få kontakt med så många personer som möjligt med diagnosen ED i Sverige
 • att vara en fungerande stödverksamhet till föräldrar i anslutning till att diagnos fastställs
 • att bygga upp och etablera nätverk med läkare, tandläkare och annan expertis för stöd till ED-familjer
 • att ha kontakt och erfarenhetsutbyte med motsvarande ED- föreningar i andra länder

  
Sällsynta diagnoser

Vi är medlemmar i Sällsynta diagnoser som är ett riksförbund för sällsynta diagnosgrupper.

På agendan står bland annat:

 • att skapa helhetssyn för sällsynta diagnosers gemensamma problem,                               
 • att verka för att även de små diagnosgrupperna ska kunna göra sig hörda,
 • att belysa de särskilda svårigheter en sällsynt diagnos innebär,       
 • att verka för att FN:s regler om alla människors lika värde upprätthålls.


 

  
Foundations for ED in other countries

Danish ED-foundation
Contact: Karen M.V Olesen
+45 21 29 15 88
E-mail: karenmvolesen@hotmail.com

-------------------------------

Norwegian ED-foundation
Contact: Monica M Jacobsen +47 46 61 09 73
E-mail:
mo_jacobsen@hotmail.com

  
-------------------------------

Ectodermal Dysplasia Society (UK)
www.ectodermaldysplasia.org

-------------------------------

German-Austria ED-foundation
http://www.ektodermale-dysplasie.de (also in English)

-------------------------------

National Foundation for ED (USA)
www.nfed.org
Facebookgrupp

------------------------------


Share |

 © 2009 Svenska ED-föreningen. Webbansvarig